skip to Main Content
info@lundsfinest.se 010-330 85 15

Dagliga verksamheten ”Lunds Finest DV” drivs av Davera AB.

Kontaktinformation

Davera AB
Sankt Lars väg 10B
222 70 Lund
Telefon: 010-330 85 15 (växel)
Mail: info@davera.se

Kontaktperson: Patrick Hansson, VD Davera AB

Basfakta om Davera AB

Davera AB bildades 2019-10-31.

Davera AB driver en (1) daglig verksamhet, Lunds Finest DV.
Den dagliga verksamheten startades 2021-01-01.

För räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30 gäller följande för vår enhet:
Davera AB beräknas omsätta 4,3 miljoner kronor och har 5 anställda. Verksamheten bedrivs på en arbetsplats i Lund.

Davera ABs information på Allabolag.se

Davera AB har tillstånd från IVO att bedriva den dagliga verksamheten ”Lunds Finest DV” för 35 deltagare.

Davera ABs mål och riktning

Davera ABs affärsidé är att skapa livskvalitet för vuxna personer med funktionsnedsättning genom att erbjuda individuellt anpassad daglig verksamhet med inriktning mot estetisk verksamhet och kropp och själ.

Vår verksamhet ska bedrivas enligt våra värderingar ”Delaktighet ger meningsfullhet”, ”Vi framåtandas”, ”Inspireras ihop”, ”Viktigt och på riktigt” och ”Ser möjligheter”. Detta uppnås bl.a. genom god personalvård, kompetensutveckling och nätverkande med olika intresseorganisationer.

Läs mer om vår värdegrund här.

Davera AB vill vara en förebild bland aktörer inom LSS-Daglig Verksamhet och vara drivande i att utveckla och säkra en god kvalitet inom branschen.

Kontinuerlig kompetensutveckling är en av kvalitetsfaktorerna, regelbunden dialog med uppdragsgivare, brukare, brukares företrädare och anhöriga några andra.

Kvalitet: Davera ABs självdeklaration

Davera ABs arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Davera AB arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 (länk)

Davera ABs deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för daglig verksamhet

Davera ABs nyckeltal relaterade till kvalitet
Nyckeltal saknas för daglig verksamhet

Davera ABs resultat i patient- eller brukarundersökningar
Patient- eller brukarundersökningar saknas för daglig verksamhet

Medarbetare på Davera AB

Antal anställda
Davera AB har fem (5) anställda.

Verksamheten bedrivs på en arbetsplats i Lund.

Utbildningsnivåer

Befintlig personal har bl.a. socionomexamen, fil kand i media och kommunikationsvetenskap samt utbildning i ekonomi, management och  autismspektra.

Vårt krav på utbildning motsvarar allmänna krav, dvs lägst utbildning på gymnasienivå eller annan utbildning som anses lämplig, till exempel Omvårdnadsprogram. Vi kommer att vid anställning kräva att personen har dokumenterad erfarenhet inom funktionshinderområdet samt lägga stor vikt vid personlig lämplighet och pedagogisk utlärningsförmåga.

Gällande våra inriktningar är det angeläget att personalens kompetens är anpassad efter våra specifika inriktningar, verksamhetens behov och omfattar olika kunskapsområden.

Språkkunskaper
Engelska, tyska

Kollektivavtal
Davera AB har kollektivavtal genom medlemskap i Vårdföretagarna, bransch Individ och familj.

Ägare- och styrelseinformation

Davera AB org.nummer: 559224-7158
Bolagsform: Aktiebolag

VD: Patrick Hansson

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Davera ABs företagsinformation på allabolag.se.

För 2022 gäller följande för Davera AB:

Styrelse

  • Patrick Hansson
  • Stellan Nordahl
  • Marie Hansson

Företagsledning

  • Patrick Hansson, VD
  • Marie Hansson, Verksamhetschef

Ägare
Davera AB är ett helägt dotterbolag till Björka Assistans AB.
Information om Björka Assistans AB hos Allabolag.se finns här

Hemsida Björka Assistans AB finns här

Back To Top