skip to Main Content
info@lundsfinest.se 010-330 85 15

Om oss

Här på Lunds Finest DV är vi alla förebilder för varandra, vi engageras tillsammans, vi lever det vi säger och vi vågar!
Alla kan vara med och vi väljer möjligheter.

Alla på Lunds Finest DV är jämlika och deltar på sina villkor.

Vi finns i vackra St Lars-parken och våra lokaler är stora, alldeles nyrenoverade och helt ändamålsanpassade.

Davera AB

Lunds Finest DV är en del av Davera AB.

Mer info om Davera AB finns här.

Davera AB har tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att driva daglig verksamhet enligt LSS samt är godkänd utförare av daglig verksamhet av Lunds Kommun.

Lunds Finest DV är ett valbart alternativ i Lunds Kommun enligt LOV.

Vi har tillstånd för 35 deltagare inom personkrets 1 enl 1§LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), varav 25 platser är öronmärkta för personer boende inom Lunds kommun.

Davera AB har kollektivavtal genom Vårdförtegerna, bransch Individ och familj,

Back To Top