skip to Main Content
info@lundsfinest.se 010-330 85 15

Vår värdegrund

Vår värdegrund kallar vi ”Vår high 5!”

Vår värdegrund är för oss vår bas och grund som vårt arbete utgår ifrån. Det skapar vår helhet och är vägledande i allt vi gör.
Ta del av dem du också!

Delaktighet ger meningsfullhet

Lunds Finest gör alla inblandade delaktiga – att själv kunna påverka. Det handlar om att se och bli sedd, lyssna och bli lyssnad på, och att skapa en meningsfull vardag utan prestige.

Vi väljer att älska det vi gör före att endast göra det vi älskar – meningsfullhet skapas genom att ge mening. Vi lyfter det som fungerar! Vad är det vi klarar av snarare än vad vi inte klarar av?

Vi ser att engagemang föder engagemang och vi säger hellre ja och vi testar gärna – uttryck som har mening. Ett sunt sunt förnuft!

Vi framåtandas

Lunds Finest är en innovativ och kunskapstörstig verksamhet där vi hjälps åt att utvecklas tillsammans – en framåtanda och ett innovativt förhållningssätt som gör att vi hela tiden är på tårna. Vi lever det vi säger och arbetar tillsammans för en hållbar organisation där människor och koncept håller och utvecklas.

Vår kreativitet är syret – en kreativitet som innebär att andra också utvecklas, växer och vågar. ”Så har vi aldrig gjort – vad spännande!”

Vi har en stolthet och tacksamhet för det som är och har varit. Detta ger en styrka och en riktning framåt – en verksamhet vi kan stå upp för och som kan inspirera andra. Vi känner att vi är en del av något större, där det lönar sig att kämpa för det man tror på. Vad är också möjligt?

Inspireras ihop

Lunds Finest är en daglig verksamhet som ger en bra samtid och framtid och som det är kul att både gå till och gå hem ifrån – en plats och ett sammanhang där det är lustfyllt, människor trivs ihop och känner stolthet. Vilka vill vara med?

Vi menar att där man trivs riktigt bra blir det mer genuint och det skapas en känsla av ett sammanhang – en inkluderande verksamhet där människor är av egen fri vilja och av rätt anledning. Vad krävs för att man ska trivas?

Vi ser människan först och alla som väljer att vara med ska kunna vara med – på alla plan. Vi lyfter det vardagliga, lever i nuet och planerar för morgondagen. Det ger utrymme för idéer och vår gemensamma erfarenhet skapar möjligheter där vi lever ihop. Vilka kan vi också involvera i detta?

För oss är det viktigt att berätta berättelserna där alla är förebilder för alla och där vi är välkomnande för nya vinklar. Vad är det bästa som kan hända?

Viktigt och på riktigt

Lunds Finest har en innerlig och ärlig passion för att lyfta varje person. Vi skapar riktiga situationer där varje person sätter sina mål. För oss är människan viktigast – en förståelse som måste finnas levande hela tiden. Vi gillar olika!

Vi utgår från att det vi tror på är viktigt och att det vi säger och det vi gör måste hänga samman – ett levandegörande där riktningen finns!

Vi arbetar för en livsbejakande verksamhet – en naturlig plats på kulturscener såväl som i sociala rum. Vi gör det sägbara görbart och det vi gör är på riktigt. En förebild i samhället!

Ser möjligheter

Lunds Finest är en daglig verksamhet som arbetar för att deltagarna ska bli självständiga. Vi väljer möjligheter. Det handlar om att förflytta från omöjligt till möjligt!

Vi utvecklas tillsammans, där olika funktioner skapar lärande och nätverkande – en skapande verksamhet som i sin tur ger oanade möjligheter för deltagare och personal. Vi väljer BÅDE och OCH snarare än ANTINGEN eller ELLER. Vi är möjliggörare för varandra!

Vi står upp för varandra och gör varandra delaktiga. Vi är en hjälpsam organisation där vi frågar för att förstå och inte för att ifrågasätta. Hur kan jag hjälpa dig idag?

Back To Top